Indicatori de performanță socială

1. Proiectare de produse adecvate și livrarea acestora

 RoCredit se bazează pe o experiență bună și capacitate suficientă pentru a proiecta și a oferi produse de creditare care sunt potrivite pentru clienții țintă. Graficele de rambursare flexibile sunt adaptate fluxurilor de numerar ale clientului, in timp ce noi produse de creditare satisfac nevoile clienților. Nivelul ridicat de centralizare a operațiunilor ajută în luarea in considerare a nevoilor clienților și în consecință adaptarea proceselor și produselor de creditare. Studii de piață ale cererii se efectuează în mod sistematic în fiecare an.


2. Prevenirea îndatorării excesive

Metodologia de analiză a capacității de rambursare este adecvată pentru a ajuta la prevenirea riscului de îndatorare a clientului. Analiza de rambursare a clientului și matricea de prescorare se efectuează pentru fiecare credit și se bazează pe vizită la client și pe documentația prezentata. Elementele cheie ale analizei sunt întotdeauna acoperite și sunt adoptate criterii prudențiale în mod echitabil. Fluxurile de numerar ale debitorului  se calculează în mod adecvat furnizând o estimare rezonabilă a capacității de rambursare a clientului. RoCredit aplică consultarea sistematică a creditelor in cadrul Centralei Riscului de Credit precum și  Centralei Incidentelor de plată.


3. Transparența

Potrivit prevederilor legale, RoCredit prezinta DAE în cazul persoanelor fizice și furnizează informații complete cu privire la toate costurile produselor de creditare și a taxelor și condițiile pentru persoanele juridice. Suma totală pe care clientul o plătește pentru produs este în mod clar prezentata clienților. Contractele de credit sunt transparente și ușor de înțeles. Clienții primesc o copie a contractului de credit și a graficului de rambursare.


4. Stabilire responsabila a prețurilor

Prețurile sunt orientate către piață și competitive în contextul țării și permit acoperirea tuturor cheltuielilor. Stabilirea pretului global se bazeaza pe structura costurilor și profilul de risc al clienților și este pe deplin aliniata cu competitorii (bănci și instituții financiare nebancare).

 

5. Tratament echitabil și respectuos al clienților

RoCredit demonstrează o cultură instituțională adecvată în vederea unui tratament echitabil și respectuos al clienților. Politica de colectare a datoriilor și codul de conduită descrie etapele specifice de urmat în caz de neplată.

 

6. Confidențialitatea datelor clientului

Sistemul în vigoare este adecvat pentru a proteja confidențialitatea și integritatea informațiilor clientilor. Salvarea datelor se efectuează zilnic. Personalul responsabil cu introducerea datelor în sistem este instruit in acest sens și parolele permit diferite niveluri de acces. Clauza de confidențialitate este inclusă în contractul de credit. Personalul semnează un acord de confidențialitate cu privire la datele și informațiile gestionate.

 

7. Mecanismele de soluționare a reclamațiilor

Mecanismele interne dedicate pentru solutionarea plangerilor clientilor sunt disponibile prin diverse canale. Cu toate acestea, cei mai mulți clienți pot ajunge la directorii RoCredit, dacă este necesar.

 

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: