ÎNAPOI LA LISTARE

Linie de scont

Categorie: Credite Persoane Juridice

Adăugat de: ROCREDIT IFN

Destinatia:

a) Acoperirea deficitului de fonduri pentru o perioada determinata, aferent activitatii curente a clientului, sub forma de capital de lucru.

b) Restructurarea creditelor in sold acordate de ROCREDIT IFN SA prin acest produs;

c) Refinantare prin preluarea debitului integral sau partial de la o alta institutie financiara / de credit.

Beneficiari eligibili: Linia de credit se acorda clientilor persoane juridice:

a) Care indeplinesc conditiile generale de creditare conform Normelor de Creditare.

b) Se incadreaza in clasele A – C din punct de vedere al performantei financiare.

Perioada de creditare: Minim 6 luni, maxim 12 luni, in functie de durata ciclului de incasari precum si in functie de durata contractelor comerciale in baza carora se sconteaza instrumente de debit (B.O.-uri, file C.E.C barate) / facturi.

Linia de Credit pentru Scontari poate fi prelungita la expirarea termenului, la cererea justificata a clientului si pe baza analizei situatiei economico-financiare a societatii.

Perioada de folosire a liniei de credit pentru scontare / efectuarea Tragerilor: Utilizarea se efectueaza printr-un cont de imprumut (cont de linie de credit), care se debiteaza pe masura tragerii sumelor, in limita liniei de credit aprobat prin creditarea contului curent al clientului. Tragerea Linie de Credit pentru Scontari se realizeaza doar in baza instrumentelor de debit (B.O-uri, file C.E.C barate) / facturilor prezentate de catre client.

In cazul instrumentelor de debit (B.O si C.E.C barat):

- Nivelul maxim al tragerii din LINIA DE CREDIT PENTRU SCONTARI reprezinta % din valoarea documentelor remise la incasare, astfel:

a) maxim 87% - pentru B.O. / C.E.C barat de maxim 30 de zile

b) maxim 85% - pentru B.O. / C.E.C barat intre 31-60 zile

c) maxim 80% - pentru B.O. / C.E.C barat intre 61-90 zile

d) maxim 75% - pentru B.O. / C.E.C barat intre 90 - 120 zile

In cazul facturilor emise si acceptate de catre beneficiar:

Acestea se vor sconta cu conditia ca Beneficiarul produselor / serviciilor inscrise pe factura sa fi acceptat factura in cauza, astfel ca nu vor lipsi semnatura reprezentantului Beneficiarului si Stampila Beneficiarului alaturi de contractul comercial, in baza caruia a fost emisa factura, Procesul Verbal de Receptie in cazul in care obiectul facturii este constitut din Produse comercializate de catre Furnizor, Proces Verbal de Punere in Functiune in cazul in care obiectul facturii este constituit din Servicii efectuate de catre Furnizor, si/ sau CMR in cazul in care obiectul facturii este constituit din Servicii de Transport efectuate de catre Furnizor.

- Nivelul maxim al tragerii din LINIA DE CREDIT PENTRU SCONTARI reprezinta % din valoarea documentelor remise la incasare, astfel:

a) maxim 85% - pentru facturi de maxim 30 de zile

b) maxim 80% - pentru facturi intre 31-60 zile

c) maxim 75% - pentru facturi intre 61-90 zile

d) maxim 70% - pentru facturi intre 90 - 120 zile

Suma totala a tragerilor din acest cont trebuie sa se incadreze in limita maxima a liniei de credit pentru scontari acordata.

Fiecare tragere va fi aprobata de catre Comitetul de Credite Competent conform Deciziilor si Circularelor in vigoare.

Pentru fiecare tragere Analistul de Credite din cadrul Sucursalei va interoga bazele de date online in scopul identificarii eventualelor modificari in structura actionariatului societatii solicitante / in ceea ce priveste statutul juridic al solicitantului (insolvent / in functiune), urmand ca Departamentul Credite din cadrul Sucursalei si / sau Directorul de Sucursala sa avizeze TRAGEREA din linia de credit.

Data Maxima de Utilizare a facilitatii de credit va coincide cu data efectuarii fiecarei TRAGERI.

Costuri: Dobanzile si comisioanele sunt evidentiate in circulare si decizii.

Dobanzile si comisioanele vor putea fi negociate in functie de frecventa tragerilor si perioada pentru care se sconteaza instrumentele de debit / facturile (vor beneficia de costuri mai mici utilizarile efectuate pe baza instrumentelor de debit / facturi cu scadente mai mici).

Reintregirea liniei de credit:

Se realizeaza prin incasarea instrumentelor de debit scontate conform scadentelor inscrise pe acestea, prin depunerea in numerar a sumelor aferente dobanzilor sau prin virament bancar.

In cazul prezentei facilitati de credit instrumentele de debit scontate nu se vor restitui debitorului, acestea urmand a fi incasate / depuse spre incasare.

Incasarile clientului din toate activitatile desfasurate de acesta se fac in contul sau curent, inclusiv pentru activitatile care sunt creditate prin contul de linii de credit. In acest caz, contul curent de la sucursala care a acordat creditul functioneaza ca un cont colector, conform instructiunilor RoCredit date in acest domeniu. Toate sumele trase, existente in sold la data scadentei liniei de credit aprobate, devin exigibile. Dupa aceasta data, asupra soldului nerambursat se va aplica dobanda penalizatoare. Linia de credit se poate rambursa in avans.

Garantii: Prezenta facilitat poate fi acordata fara garantii materiale, utilizarile fiind efectuate in baza girului instrumentelor de debit in Lei, B.O – uri si / sau file C.E.C barate care stau la baza efectuarii tragerilor din linia de credit pentru scontare aprobata, sau a cesiunii creantelor comerciale lichide si exigibile (intervenite dupa livrarea bunurilor / prestarea serviciului – facturi de incasat);

Garantiile reale aferente prezentei facilitati de credit sunt constituite din:

  • Ipoteci imobiliare si / sau

  • Ipoteci mobiliare asupra mijloacelor de transport, echipamentelor industriale, stocurilor de materii prime, produs finit si marfuri; si / sau

  • Actiuni detinute la SC ROCREDIT IFN SA, de catre solicitant si / sau administratorii si asociatii acestuia; si / sau

  • Cash Collateral detinut in cadrul SC ROCREDIT IFN SA, de catre solicitant si / sau administratorii si asociatii acestuia; si / sau

- Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale institutiilor de credit din Romania (Scrisori de Garantie Bancara) si/sau

- Garantii exprese, irevocabile si neconditionate ale administratiilor regionale sau ale autoritatilor locale din Romania si/sau

- Depozite colaterale constituite la unitati Bancare de pe teritoriul Romaniei, prin cont de tip ESCROW (Conventie de gestiune a conturilor curente de tip escrow) si / sau prin cont de garantie si buna executie, conturi al caror titular va fi solicitantul creditului si beneficiar SC ROCREDIT IFN SA

Indiferent de structura garantiilor prezentate se vor intocmi:

- Ipoteca Mobiliara – universalitatea bunurilor mobile si a creantelor prezente si viitoare;

- Fideiusiune semnata de administrator si sotul / sotia acestuia (orice derogare va fi aprobata de Conducerea ROCREDIT)

- Polita de asigurare asupra bunurilor care constituie garantie la creditul acordat.

- 2 B.O. in alb avalizate conform Normelor de Creditare

OBS:

Acest produs de creditare se adreseaza exclusiv clientelei Persoane Juridice, detinatori ai unor contracte comerciale / relatii comerciale cu societati comerciale din categoria celor cu potential economic mare si foarte mare, cat si regii autonome.

Inlocuirea instrumentelor de debit / facturilor scontate se realizeaza cu aprobarea Comitetului de credite competent.

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: