ÎNAPOI LA LISTARE

Creditul de trezorerie

Categorie: Credite Persoane Juridice

Adăugat de: RoCredit

Are ca destinaţie:

a) Acoperirea necesitatilor temporare de trezorerie ale clientului, pentru desfasurarea activitatii de baza.

b) Restructurarea creditelor in sold acordate de ROCREDIT IFN SA prin acest produs;

c) Refinantare prin preluarea debitului integral sau partial de la o alta institutie financiara / de credit.

Beneficiari

Clienti persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:

- prezinta spre scontare instrumente de debit emise de Societati Comerciale fara incidente majore sau in interdictie bancara cu cecuri;

- prezinta spre scontare instrumente de debit emise de Societati Comerciale care nu figureaza in CIP cu incidente de plata cu bilete la ordin inregistrate in ultimele 30 de zile;

- incaseaza in mod curent documente de natura celor care stau la baza solicitarii creditului respectiv;

- primesc/emit documente de la/catre societatile care nu fac parte din acelasi grup cu beneficiarul creditului;

- se incadreaza in clasele de risc A, B sau C, conform incadrarii efectuate pe baza datelor cuprinse in situatiile financiare anuale/semestriale aferente ultimei perioade de raportare, vizate de autoritatile fiscale;

Emitenti/plătitori eligibili

Emitentii cecurilor barate si ai biletelor la ordin in LEI, ca si platitorii facturilor interne, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- sa nu figureza la CIP in interdictie bancara cu cecuri, iar in situatia in care figureaza, sa faca dovada faptului ca inregistrarea a fost accidentala si sa faca dovada efectuarii platilor;

- sa nu figureze la CIP cu incidente de plata majore cu bilete la ordin inregistrate in ultimele 6 luni, iar in situatia in care figureaza, sa faca dovada faptului ca inregistrarea a fost accidentala si sa faca dovada efectuarii platilor;.

Suma şi moneda creditului:

Nivelul maxim al creditului de trezorerie il reprezinta % din valoarea documentelor remise la incasare B.O / C.E.C / FACTURI, astfel:

a) maxim 90% - pentru B.O / C.E.C / facturi de maxim 30 de zile

b) maxim 85% - pentru B.O / C.E.C / facturi intre 31-60 zile

c) maxim 80% - pentru B.O / C.E.C / facturi intre 61-90 zile  

Perioada de Creditare

In functie de documentele care stau la baza acordarii creditului, perioada de creditare se calculeaza de la data solicitarii creditului si este de:

- maxim 90 de zile calendaristice pentru bilete la ordin in LEI, corelat cu scadenta biletului la ordin si pentru pentru cecuri barate in LEI.;

- maxim 90 de zile calendaristice pentru facturi interne, corelat cu data platii facturii.

Perioada şi modalitatea de utilizare a creditulu

Un an de la data intrării în vigoare a contractului de credit sau în funcţie de termenul de realizare a proiectului care face obiectul finanţării, într-o singură tranşă sau în mai multe tranşe.

Costuri

Dobanzile si comisioanele sunt evidentiate in circulare si decizii.

In cazul solicitarilor care au la baza scontare de instrumente de debit sau facturi cu scadenta la maxim 15 zile de la data emiterii, conditiile de cost pot fi negociate cu clientul astfel incat costul (comision analiza + comision utilizare + comision administrare lunara + dobanda curenta) raportate la valoarea instrumentului de debit propus spre scontare, respectiv la valoarea facturii scontate sa fie minim 2%, orice alte conditii de cost aplicate facilitatii acordate fiind stabilite conforn Deciziilor in vigoare.  

Rambursări

  1. Scadenta creditului este stabilita in functie de documentele care stau la baza acordarii creditului respectiv; creditul se poate rambursa in avans, din alte incasari, la solicitarea clientului.

- ratele de rambursare a creditului vor fi stabilite in functie de scadenta documentelor spre incasare (CEC, bilet la ordin sau facturi) + 3 zile lucratoare”.

- 2 bilete la ordin in alb, fara protest, emise de client in favoarea RoCredit si avalizate de actionarul/administratorul societatii, si dupa caz, de catre sotia/sotul acestuia (exceptie vor face acele cazuri cand acestea vor fi bine argumentate, in scris, si trimise spre aprobare conducerii RoCredit IFN Baia Mare) in calitate de persoana fizica (unul pentru credit, unul pentru dobanda).

Creditul de trezorerie nu se prelungeste.

Garanții

- incasarea documentelor care stau la baza acordarii;

- girarea in favoarea RoCredit a cecurilor barate si a biletelor la ordin in LEI;

- daca valoarea creditelor aflate in sold depaseste 200.000 RON pe un debitor sau grup de debitori se va solicita clientului o ipoteca asupra unui imobil si / sau dupa caz ipoteci asupra unor bunuri mobile.

Expunerea maxima, in acest caz, se stabileste la de 5 ori valoarea ipotecii.

Indiferent de structura garantiilor prezentate se vor intocmi:

- Ipoteca Mobiliara – universalitatea bunurilor si a creantelor prezente si viitoare;

- Contract de ipoteca pentru activele circulante existente in balanta contabila din luna precedenta acordarii creditului, utilizandu-se contractul standard de ipoteca.

- Fideiusiune semnata de administrator si sotul / sotia acestuia (orice derogare va fi aprobata de Conducerea ROCREDIT)

- Polita de asigurare asupra bunurilor care constituie garantie la creditul acordat.

- 2 B.O. in alb avalizate conform Normelor de Creditare

Documente necesare

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: