Structură acționariat

Structură acționariat S.C. ROCREDIT IFN S.A.

La data de 31.03.2017, ROCREDIT IFN SA are un capital social subscris și vărsat în numerar de 26.227.600 lei, divizat în 2.622.760 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 10 RON fiecare.

Valoarea minimă de acțiuni detinute de un actionar este de 50 actiuni care insumeaza 500 RON.

Acţiunile sunt de valoare egală, indivizibile si acordă proprietarilor lor drepturi egale.

Acţiunile societăţii nu pot fi decât acțiuni nominative și vor putea fi tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare în condiţiile prevăzute prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare și a prevederilor legale în materie.

Structură acționariat :

Fondatori persoane fizice și juridice, în număr de 79, care dețin  1.203.107 acțiuni   nominative în valoare totală de  12.031.070 lei, reprezentând   45,8717915 %  din capitalul social.

Persoane fizice fără fondatori, în număr de 2.081, care dețin 1.183.632 acțiuni nominative în valoare totală de 11.836.320 lei, reprezentând 45,1292532% din capitalul social.

Persoane juridice fără fondatori, în număr de 127, care dețin 236.021 acțiuni nominative în valoare totală de 2.360.210 lei, reprezentând 8,9989553% din capitalul social.

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: