Structură acționariat

Structură acționariat S.C. ROCREDIT IFN S.A.

La data de 31.10.2018, RoCredit IFN SA are un capital social subscris și vărsat în numerar de 29.420.340 lei, divizat în 2.942.034 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 10 RON fiecare. 
Valoarea minimă de acțiuni detinute de un actionar este de 50 actiuni care insumeaza 500 RON.
Acţiunile sunt de valoare egală, indivizibile si acordă proprietarilor lor drepturi egale.
Acţiunile societăţii nu pot fi decât acțiuni nominative și vor putea fi tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare în condiţiile prevăzute prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare și a prevederilor legale în materie.

Structură acționariat :

Fondatori persoane fizice și juridice, în număr de 80, care dețin  1.473.824  acțiuni nominative în valoare totală de  14.738.240 lei, reprezentând   50.0954102030  %  din capitalul social.
Persoane fizice fără fondatori, în număr de 2.036, care detin 1.300.721 acțiuni nominative in valoare totala de 13.007.210 lei, reprezentand 44.2116236340% din capitalul social. Lista persoane – Persoane juridice fără fondatori în număr de 125, care detin 167.489 acțiuni nominative in valoare totala de 1.674.890 lei, reprezentand 5.6929661630 % din capitalul social.”

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: