Structură acționariat

S.C. ROCREDIT IFN SA are, la data de 31/12/2017, un capital social subscris și vărsat în numerar de 26.169.240 lei, divizat în 2.616.924 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 10 RON fiecare.

Valoarea minimă de acțiuni detinute de un actionar este de 50 actiuni care insumeaza 500 RON.

Acţiunile sunt de valoare egală, indivizibile si acordă proprietarilor lor drepturi egale.

Acţiunile societăţii nu pot fi decât acțiuni nominative și vor putea fi tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare în condiţiile prevăzute prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare și a prevederilor legale în materie.

Structură acționariat

Fondatori persoane fizice și juridice, în număr de 80, care dețin  1.248.534 acțiuni   nominative în valoare totală de  12.485.340 lei, reprezentând   47,7099832 %  din capitalul social.

Persoane fizice fără fondatori, în număr de 2.082, care dețin 1.134.469 acțiuni nominative în valoare totală de 11.344.690 lei, reprezentând 43,3512398% din capitalul social.

Persoane juridice fără fondatori, în număr de 126, care dețin 233.921 acțiuni nominative în valoare totală de 2.339.210 lei, reprezentând 8,938777% din capitalul social.

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: