Structură acționariat

Structură acționariat S.C. ROCREDIT IFN S.A.

 

La data de 15.11.2021, ROCREDIT IFN S.A. are un capital social subscris și vărsat în numerar de 34.697.620 lei divizat în 3.469.762 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 10 RON fiecare.
 

Valoarea minimă de acțiuni deținute de un acționar este de 50 acțiuni care însumează 500 RON.
 

Acţiunile sunt de valoare egală, indivizibile si acordă proprietarilor lor drepturi egale.
 

Acţiunile societăţii nu pot fi decât acțiuni nominative și vor putea fi tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare în condiţiile prevăzute prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și a prevederilor legale în materie.
 

Structură acționariat :

 

Fondatori persoane fizice și juridice în număr de 73, care  dețin 1.773.263 acțiuni nominative în valoare totală de 17.732.630,00  lei, reprezentând   51.1061853700% din capitalul social.
 

Lista persoane - persoane fizice fără fondatori, în număr de 1.968, care dețin 1.544.701 acțiuni nominative în valoare totală de 15.447.010,00 lei, reprezentând 44.5189324310% din capitalul social.
 

Lista persoane – persoane juridice fără fondatori, în număr de 121, care dețin 151.798 acțiuni nominative în valoare totală de 1.517.980,00 lei, reprezentând 4.3748821990% din capitalul social.

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: