Structură acționariat

Structură acționariat S.C. ROCREDIT IFN S.A.

La data de 17.05.2021, RoCredit  IFN S.A.  are un capital social subscris și vărsat în numerar de 33.965.470 lei, divizat în 3.396.547 acțiuni nominative, având valoarea nominală de 10 RON fiecare. 
Valoarea minimă de acțiuni detinute de un acționar este de 50 acțiuni care însumează 500 RON.
Acţiunile sunt de valoare egală, indivizibile și acordă proprietarilor lor drepturi egale.
Acţiunile societăţii nu pot fi decât acțiuni nominative și vor putea fi tranzacţionate pe piaţa valorilor mobiliare în condiţiile prevăzute prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, cu respectarea Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și a prevederilor legale în materie.

Structură acționariat :

Fondatori persoane fizice și juridice, în număr de 73, care dețin  1.730.311  acțiuni nominative în valoare totală de 17.303.311 lei, reprezentând  50.9432372150  %  din capitalul social.

Persoane fizice fara fondatori, in numar de 1.971, care detin 1.517.604 actiuni nominative in valoare totala de 15.176.040,00 lei, reprezentand 44.6807891710 % din capitalul social.

Persoane juridice fara fondator, in numar de 121, care detin 148.632 actiuni nominative in valoare totala de 1.486.320,00 lei, reprezentand 4.3759736140 % din capitalul social.

Întrebări frecvente

Aveți întrebări?

Dacă aveți întrebări, noi suntem pregătiți să răspundem!
Vezi toate
Rețele sociale

Păstrați legătura cu noi. Ne găsiți și pe următoarele rețele sociale: